getTheme()->getCssFiles() as $file) : ?>

Colofon

Concept, vormgeving, technische realisatie en implementatie:

Snakeware New Media B.V.
Veemarktplein 1
8601 DA Sneek
tel.: (0515) 43 18 95
fax: (0515) 43 18 80
System: CMS Enterprise
Contactperson: Ate van der Meer